صنایع تولیدی مهربخش صنایع تولیدی
 

شركت تعاوني صنايع توليدي مهربخش توليد كننده بهترين جليقه نجات بر طبق قوانين و استاندارد هاي جهاني IMO  منطبق بر كنواسيون بين المللي جان افراد در دريا 1974 و اصلاحيه سال 1995 قرار گرفته و مناسب براي استفاده بر روي شناور مي باشد . ساختار ويژه فوم بكار رفته  و پارچه مخصوص كارآيي جليقه را در شرائط ويژه دريائي افزايش داده است. همچنين جليقه بنحوي طراحي شده است كه بهترين حالت ايمني و بيشترين احساس راحتي را براي شخص استفاده كننده ايجاد مي كند .

اين شركت تا كنون موفق به دريافت گواهينامه تائيديه محصول از بنادر و كشتيراني (PSO ) و شركت رده بندي گروه كارشناسان ايران ( IGS ) گرديده است.

فعاليت هاي اين شركت :

» توليد و فروش بهترين جليقه نجات

» توليد و فروش باراني و شلوار ضد آب و انواع لباس كار

» عرضه كننده كليه محصولات ناوبري و كمك ناوبري

» سيستم ايمني ( لايف رفت ، لايف ژاكت ، لايف رينگ و...

» ايمني و مخابراتي

» خدمات غواصي

 

Home   l   about us   l   contact us 

Design by :Daryaei.com